Dejavnosti prevoza in skladiščenja – izsledki evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER)

Keywords:

Široka paleta dejavnosti v gospodarski panogi prevoza in skladiščenja pomeni, da so delavci izpostavljeni zelo raznolikim tveganjem, kar zahteva ciljno usmerjene pristope na področju varnosti in zdravja pri delu.

To poročilo daje vpogled v prakse upravljanja varnosti in zdravja pri delu v tej gospodarski panogi v Evropi na osnovi ugotovitev iz treh krogov raziskave, ki jih dopolnjujejo razgovori s predstavniki te panoge. V poročilu so opredeljeni nekateri glavni dejavniki, ki vplivajo na te prakse, na primer velikost podjetja in zavezanost vodstva, pa tudi glavni dejavniki tveganja pri delu in zdravstvene težave delavcev.

Predstavljene so tudi smernice politike, specifične za to panogo, v zvezi z glavnimi tveganji za varnost in zdravje pri delu, posledicami za zdravje ter usposabljanjem in sodelovanjem delavcev.

Prenesi in: en