Povzetek - Tretja evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER 2019): Pregledno poročilo Kako se na evropskih delovnih mestih upravljata varnost in zdravje pri delu

Keywords:

Tretja evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER 2019) je zajela več kot 45 000 poslovnih enot v 33 državah. Njene ugotovitve so primerljive po velikosti podjetij, sektorjih gospodarskih dejavnosti, državah in s prejšnjo raziskavo iz leta 2014.

To pregledno poročilo je pomembno orodje za evropsko oblikovanje politik. V njem so analizirani rezultati raziskave ESENER za leto 2019 in proučen razvoj od leta 2014, da bi skušali razumeti potrebe delovnih mest in kako jih najbolje obravnavati. Nadalje proučuje, kako se zdravstvena in varnostna tveganja ugotavljajo in obvladujejo, pri čemer so za uvedbo izboljšav proučeni možni dejavniki in ovire ter podrobno pregledana zadevna zakonodaja. Med področji, ki jim je pozornost še zlasti namenjena, so psihosocialna tveganja in udeležba delavcev. Upoštevan je tudi vpliv pandemije covida-19 na upravljanje zdravja in varnosti pri delu.

Prenesiin: en