Vpliv študij predvidevanja na oblikovanje politike
14/12/2015 Vpišite: Poročila 40 strani

Vpliv študij predvidevanja na oblikovanje politike

Keywords:Nastajajoča tveganja

Poročilo predstavlja izsledke projekta, v katerem so proučevali ključne dejavnike za učinkovit prenos rezultatov študij predvidevanja v postopek oblikovanja politik. Projekt, ki ga je izvedel Inštitut za študije o zaposlovanju po naročilu agencije EU‑OSHA, je zajemal pregled literature ter razgovore z raziskovalci in izvedenci. Izpostavljene so tudi različne vrste učinkov, ki jih je mogoče doseči s študijami predvidevanja, skupaj z opredelitvijo ključnih dejavnikov uspeha za njihovo vplivanje na oblikovanje politike.

Prenesi in:EN

Dodatne publikacije o tej temi