Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Pametni digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu: viri na delovnem mestu za njihovo zasnovo, izvajanje in uporabo

Keywords:

Podjetja z močno kulturo varnosti in zdravja pogosteje prepoznajo nevarnosti in sprejmejo ukrepe za njihovo preprečevanje. Novi sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu uporabljajo digitalno tehnologijo za ocenjevanje tveganj in zmanjšanje škode. Toda njihov uspeh je odvisen od informacij.

V tem poročilu je raziskan pomen virov na delovnem mestu – od informacij o namenu novih sistemov spremljanja varnosti in zdravja pri delu do priprave navodil za izvajanje in ergonomskih priročnikov. Primeri dobre prakse poudarjajo načine za uspešno vključevanje novih sistemov spremljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu. 

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi