Pametni digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu: vključenost in raznolikost na delovnem mestu

Keywords:

Na delovnem mestu se vse pogosteje uvajajo nove tehnologije, kot so nosljive naprave in specializirane aplikacije za pametne telefone. Poleg izboljšanja varnosti in zdravja pri delu se lahko digitalne rešitve za spremljanje varnosti in zdravja pri delu uporabijo za podporo vključevanju in raznolikosti na delovnem mestu, in sicer s krepitvijo vključevanja širokega nabora skupin delavcev, vključno s starejšimi delavci, delavci migranti s slabim znanjem jezika, nosečnicami, nevrološko raznolikimi delavci in mladimi delavci.

V tem poročilu o politiki je opisano, kako lahko takšni sistemi bolje obravnavajo potrebe posebnih skupin delavcev, da se zagotovi njihovo nemoteno in varno sodelovanje. Usposabljanje, jasna in odprta komunikacija ter neposredno sodelovanje delavcev so ključni za uspešno uvajanje digitalnih orodij za spremljanje varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu.

Prenesi in: en