Preprečevanje kostno-mišičnih obolenj v raznoliki delovni sili: dejavniki tveganja za zaposlene ženske, migrante in pripadnike LGBTI

Keywords:
To poročilo proučuje razširjenost kostno-mišičnih obolenj in s tem povezanih fizičnih, psihosocialnih, individualnih in organizacijskih dejavnikov tveganja pri treh posebnih skupinah delavcev: zaposlenih ženskah, migrantih in pripadnikih LGBTI. Skuša tudi odgovoriti na vprašanje, zakaj so te tri skupine pogosteje izpostavljene dejavnikom tveganja za razvoj kostno-mišičnih obolenj in zakaj je zanje na splošno značilna večja pojavnost zdravstvenih težav, vključno s kostno-mišičnimi obolenji, kot pri drugih delavcih.
Terenske raziskave, ki so vključevale razgovore s strokovnjaki, srečanja fokusnih skupin z delavci in poglobljeno analizo študij primerov, podpirajo, dopolnjujejo ter izboljšujejo sedanjo dokazno podlago.
Podana so tudi priporočila za obvladovanje zdravstvenih tveganj in preprečevanje kostno-mišičnih obolenj za vsako od teh treh skupin delavcev.
Prenesi in: en