Preprečevanje in obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu na digitalnih platformah: primeri pobud, praks in orodij

Keywords:

Digitalno platformno delo je običajno povezano s slabšo ravnjo varnosti in zdravja pri delu kot tradicionalnejše oblike dela. Ker je v EU trenutno delujočih več kot 500 digitalnih platform dela, narašča potreba po učinkoviti zaščiti platformnih delavcev tako pri delu prek spleta kot pri delu na lokaciji sami.

V tej študiji so proučevali pomembnejše pobude na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih izvajajo najrazličnejši akterji, vključno z oblikovalci politik, digitalnimi platformami dela, socialnimi partnerji in platformnimi delavci samimi, da bi izboljšali delovne izkušnje in dobro počutje platformnih delavcev. Poleg tega je v študiji zbrana in predstavljena vrsta političnih priporočil.

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi