Press briefing HWC 2023-25 cover page

Sporočilo za javnost – Varno in zdravo delo v digitalni dobi

Keywords:

V tem sporočilu za javnost so zbrana bistvena dejstva in podatki o kampanji za zdravo delovno okolje za obdobje 2023–2025

Povzeti so tudi politični okvir EU, ključni datumi in mejniki kampanje, hkrati pa so podrobno navedena prednostna področja in zakonodaja, povezana z digitalizacijo. 

To gradivo služi kot celovita referenca za razumevanje ključnih elementov kampanje in njihovega pomena.

Prenesi in: en | fr | nl | pl | sk |