Plakat – zaščita delavcev v okviru podnebnih sprememb: dejavnosti agencije EU-OSHA

Keywords:

Posledice podnebnih sprememb se na področju varnosti in zdravja pri delu že kažejo. Ta plakat je bil predstavljen na konferenci na visoki ravni z naslovom „Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change“ (Raziskovalni vidiki vplivov podnebnih sprememb na zdravje) (februar 2024), ki jo je organiziral Generalni direktorat Evropske komisije za raziskave in inovacije (GD RTD). Na njem so izpostavljena glavna sedanja in prihodnja področja dela agencije EU-OSHA pri obravnavanju izzivov, povezanih s podnebnimi spremembami, ter varnosti in zdravja pri delu.

Prenesi in: en