Kostno-mišična obolenja pri frizerjih
20/12/2019 Vpišite: Dokumenti za razpravo 8 strani

Kostno-mišična obolenja pri frizerjih

Keywords:Campaign 2020-2022, Mišično-kostna obolenja, OSH professionals

Ta članek je eden v nizu dokumentov za razpravo, v katerih proučujemo panoge z zelo razširjenimi kostno-mišičnimi obolenji. Povzema izsledke pregleda, ki so ga opravili v sklopu projekta ergoHair, namenjenega spodbujanju zdravega in varnega delovnega okolja v frizerstvu.

V članku so pregledani dokazi in izpeljani zaključki, da pri frizerjih zaradi različnih opravil in vidikov njihovega dela obstaja veliko tveganje za pojav kostno-mišičnih obolenj. Nekateri morajo zaradi škodljivih učinkov svojega dela na zdravje predčasno prenehati opravljati svoj poklic. Avtorji predlagajo ukrepe, s katerimi bi lahko zmanjšali tveganje za pojav kostno-mišičnih obolenj pri frizerjih, in področja, na katerih je potrebno nadaljnje delo.

Prenesi in:EN

Dodatne publikacije o tej temi