Merjenje kakovosti socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj na področju varnosti in zdravja pri delu

Keywords:

Ta dokument za razpravo obravnava varnost in zdravje pri delu ter odnose med delodajalci in delojemalci, vključno s kolektivnimi pogajanji in socialnim dialogom.

Kot del vseevropskega informacijskega sistema o varnosti in zdravju pri delu agencije EU-OSHA, orodja za vizualizacijo podatkov iz barometra za varnost in zdravje pri delu, ta dokument prikazuje pregled s tem povezane literature ter predstavlja metodološki in konceptualni pristop k merjenju kakovosti odnosov med delodajalci in delojemalci na področju varnosti in zdravja pri delu.

Prenesi in: en