Informativni list: Proizvedeni nanomateriali na delovnem mestu

Keywords:

V tem informativnem listu je podan pregled različnih načinov ravnanja s proizvedenimi nanomateriali na delovnem mestu. Ti materiali, ki vsebujejo zelo majhne delce, so lahko namreč škodljivi.

Dokument podrobneje predstavlja ustrezno zakonodajo EU, proučuje možne učinke nanomaterialov na zdravje, vsebuje koristne nasvete za delodajalce, kako preprečiti ali čim bolj zmanjšati izpostavljenost delavcev tem snovem, in opisuje glavne poti izpostavljenosti: vdihavanje, stik s kožo in zaužitje. Pri preprečevanju ali zmanjšanju izpostavljenosti nanomaterialom se lahko uporabi načelo STOP; informativni list podaja praktične ukrepe, ki se lahko sprejmejo ob upoštevanju tega načela.

Prenesi in: bg | da | de | en | es | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |