Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019
17/09/2019 Vpišite: Študije primerov 40 strani

Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019

Keywords:Campaign 2020-2022, Kampanja 2018-2019

V brošuri so prikazani nagrajeni oziroma pohvaljeni primeri dobre prakse z inovativnimi pristopi, ki jih izvajajo organizacije po vsej Evropi, da bi odpravile ali zmanjšale izpostavljenost delavcev nevarnim kemičnim snovem. Ti primeri presegajo strogo upoštevanje zakonodaje in jasno dokazujejo prednosti proaktivnega pristopa k varstvu in zdravju pri delu ter spodbujanja kulture preprečevanja tveganj, ki vključuje delavce, vodstvo in strokovnjake.

Pri vseh primerih je upoštevana hierarhija preventivnih ukrepov in se izvaja načelo STOP, ki daje prednost odstranjevanju in nadomeščanju nevarnih snovi ter kolektivnim ukrepom pred osebnimi zaščitnimi ukrepi. Ukrepi so vzdržni skozi daljše časovno obdobje in prenosljivi v druga podjetja, panoge ali države članice ter dodajajo vrednost obstoječim praksam, hkrati pa upoštevajo potrebe večine evropskih podjetij, tj. malih in srednjih podjetij (MSP).

Prenesi in:EN

Dodatne publikacije o tej temi