Factsheet 84 - Predvidevanje strokovnjakov o nastajajočih kemičnih tveganjih, ki so povezana z varnostjo in zdravjem pri delu

Keywords:

Ocenjuje se, da je v EU-27 vsako leto zabeleženih 167.000 smrti, povezanih z delom. Približno 159.000 se jih pripisuje boleznim v zvezi z delom, izmed teh pa jih je 74.000 mogoče povezati z izpostavljenostjo nevarnim snovem na delovnem mestu. V Strategiji Skupnosti 2002–2006 je bila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu pozvana k „ustanovitvi observatorija tveganj“ za „predvidevanje novih in nastajajočih tveganj“. Predvidevanje strokovnjakov je temeljilo na rezultatih treh zaporednih raziskav, ki so se opirale na vprašalnike. Uporabljena je bila metoda Delfi. V raziskavi je sodelovalo 49 strokovnjakov iz 21 evropskih držav.

Prenesiin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |