Izid 41 - Biološki dejavniki
18/06/2003 Vpišite: Informativni bilteni 2 strani

Izid 41 - Biološki dejavniki

Keywords:Čiščenje delavci, Construction, Nevarne snovi, Fisheries, Zdravstveno varstvo, HORECA, Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izboraževanje, Vzdrževalna dela, Cestni promet, Ženske ter varnost in zdravje pri delu

Tema Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2003 je prepreèevanje tveganj zaradi nevarnih snovi. Agencija pripravlja celo vrsto biltenov o varnosti in zdravju pri ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu, vkljuèno z biološkimi dejavniki. Biološke dejavnike lahko najdemo v razliènih dejavnostih. Ker so redko vidni, se ne zavedamo vedno tveganj, ki jih predstavljajo. Med biološke dejavnike spadajo bakterije, virusi, glivice (kvasovke in plesni) in paraziti.

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi