Izid 39 - Povzročitelji preobčutljivosti dihal
18/06/2003 Vpišite: Informativni bilteni 2 strani

Izid 39 - Povzročitelji preobčutljivosti dihal

Keywords:Kampanja 2018-2019, Nevarne snovi, Nanomateriali

Za Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2003 pripravlja Agencija celo serijo biltenov o varnosti in zdravju pri ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu. Povzročitelji preobčutljivosti dihal so biološki dejavniki in kemične snovi, ki lahko pri človeku povzročijo alergijske bolezni dihal. Ta bilten opisuje nekatere pomembnejše vidike izpostavljenosti tovrstnim snovem in ustrezne preventivne ukrepe

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi