Izid 39 - Povzročitelji preobčutljivosti dihal

Keywords:

Za Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2003 pripravlja Agencija celo serijo biltenov o varnosti in zdravju pri ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu. Povzročitelji preobčutljivosti dihal so biološki dejavniki in kemične snovi, ki lahko pri človeku povzročijo alergijske bolezni dihal. Ta bilten opisuje nekatere pomembnejše vidike izpostavljenosti tovrstnim snovem in ustrezne preventivne ukrepe

Prenesiin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |