Izpostavljenost biološkim sredstvom in povezani učinki na zdravje v sektorjih ravnanja z odpadki in čiščenja odpadnih voda

Keywords:

Ta dokument za razpravo predstavlja izsledke raziskav o tveganjih za delavce, ki ravnajo z odpadki oziroma se ukvarjajo s čiščenjem odpadnih voda, zaradi izpostavljenosti biološkim sredstvom. V EU se ustvarjajo čedalje večje količine odpadkov, delavci v zadevnih sektorjih pa so pogosto izpostavljeni potencialno škodljivim mikroorganizmom, kot so bakterije, virusi in glive. Dokument za razpravo raziskuje vzroke take izpostavljenosti in njene učinke na zdravje, poleg tega proučuje, kako spremembe v pristopih k ravnanju z odpadki vplivajo na tveganja, ki so jim izpostavljeni tovrstni delavci. Intervjuji s strokovnjaki in ciljnimi skupinami z delavci so bili v pomoč pri zbiranju informacij o ukrepih politike, ki bi lahko pripomogli k zmanjšanju tveganj, vključno s skupinami delavcev, za katere še posebno velja, da so izpostavljeni tveganju.

Prenesi in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |