E-fact 13 - Ergonomsko urejena pisarna

Keywords:

Pisarniški delavci so izpostavljeni številnim zdravstvenim tveganjem. Težave jim lahko povzročajo: sedeče delo, daljša statična drža in delo v prisilnem položaju zaradi nepravilne ureditve delovne postaje, delo s pogostimi in ponavljajočimi se gibi roke ali zapestja, visoke ravni zbranosti in preobremenitev s podatki, zahtevno delo, časovni pritisk, nizka stopnja nadzora nad delovnim dnem in nezadostna podpora vodilnih delavcev in sodelavcev, delo pri neprimernih temperaturah ali na prepihu, neustrezna razsvetljava, hrup, omejen dostop in ovire. Ta informativni bilten vsebuje najpomembnejše napotke za uporabo pisarniške opreme, ki zagotavlja varno delovno okolje, običajne postopke na delovni postaji in podroben kontrolni seznam za delo z videoterminalom (VDU).

Prenesi in: en | sl |