Delo na digitalni platformi: posledice za varnost in zdravje pri delu

Keywords:

Oglejte si te drsnice in se seznanite s pojmi, povezanimi z delom na digitalni platformi.

Seznanite se z dejstvi in številkami, vključno z demografskimi podatki, raznolikostjo delovne sile, prevladujočimi panogami in vrstami dela na platformi. Preberite več o priložnostih, ki jih ponuja ta oblika digitalno podprtega dela, skupaj s tveganji in izzivi za varnost in zdravje pri delu. 

V predstavitvi so opisane tudi politike in pobude za doseganje varnega in zdravega dela na platformah ter ključne ugotovitve, ki povzemajo posledice dela na digitalnih platformah za prihodnost dela.

Prenesi in: bg | en | fr | hr | hu | pt | ro |