Kampanja ozaveščanja o izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu – kampanja „Ne smemo izgubljati časa“ (ang.: „No Time to Lose“)

Keywords:

Ta študija primera se osredotoča na to, kako je britanski inštitut za varnost in zdravje pri delu (IOSH) organiziral kampanjo „Ne smemo izgubljati časa“ (ang.: „No Time to Lose“), da bi pomagal pri boju proti raku kot poklicni bolezni. S podporo več kot 220 organizacij in sodelovanjem s partnerji po vsem svetu je kampanja dosegla globalni učinek, saj je več kot 100 priznanih podjetij podpisalo zavezo za upravljanje izpostavljenosti na delovnem mestu. Dejavniki uspeha so vključevali skrbno načrtovanje in temeljito posvetovanje ter vključitev povratnih informacij ciljnih sektorjev v gradivo za kampanjo. Uspeh kampanje je delno posledica nenehnega ocenjevanja. Kampanja zajema glavne dejavnike tveganja, kot so emisije dizelskih motorjev, azbest, sončno sevanje in kristalni kremen.

Prenesi in: en