Avstrijski model šole v gibanju: kakovost šole se kaže v tem, da otrokom omogoča izživeti njihovo naravno potrebo po telesnem gibanju

Keywords:

Za optimalen razvoj se morajo otroci in mladostniki dovolj gibati. Raziskave so pokazale, da lahko premalo gibanja privede do vedenjskih težav in kostno-mišičnih obolenj.

V tem dokumentu za razpravo je obravnavan avstrijski model „šole v gibanju“, ki daje poudarek zagotavljanju možnosti za gibanje v šolskem času, da se ohrani in izboljša dobro počutje učencev. Zasnovan je bil z namenom, da bi se s pomočjo telesne dejavnosti spodbudil razvoj zdravega kostno-mišičnega sistema otrok in mladostnikov ter da bi se povečala ozaveščenost o pomembnosti gibanja. Sedentarni način življenja, razvit v otroštvu in mladosti, se pogosto ohrani tudi v odrasli dobi. Dolgotrajno sedenje med delom pogosto povzroča kostno-mišične težave, zlasti bolečine v križu ter težave v predelu vratu in ramen. Na delovnem mestu se lahko sicer uvedejo številne prilagoditve za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, vendar je najučinkovitejša preventiva spodbujanje aktivnejšega načina življenja že v zgodnjem v otroštvu.

Prenesi in: en