You are here

Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje

O kampanji za zdravo delovno okolje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu vodi dvoletne kampanje za zdravo delovno okolje, ki jih podpirajo institucije EU in evropski socialni partnerji, na nacionalni ravni pa usklajuje mreža informacijskih točk agencije.

S sedanjo kampanjo z naslovom Zdrava delovna mesta za vse generacije, ki bo potekala v obdobju 2016–2017, se spodbujata vzdržno delo in zdravo staranje. Kampanja poudarja pomen preventive skozi celotno poklicno življenje in ozavešča o pomenu prilagajanja dela posameznikovim sposobnostim, pomaga delodajalcem in delavcem z zagotavljanjem informacij in orodij za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju staranja delavcev ter spodbuja izmenjavo dobre prakse na tem področju.

Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje

Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje so pomemben del vsake kampanje. Natečaj organizira agencija EU-OSHA v sodelovanju z državami članicami in predsedstvi Sveta EU za priznanje izjemnih in inovativnih prispevkov k varnosti in zdravju na delovnem mestu. Priznanja za dobro prakso se uporabljajo tudi kot platforma za izmenjavo in spodbujanje dobre prakse po vsej Evropi.

Cilj priznanja za dobro prakso v okviru kampanje z naslovom Zdrava delovna mesta za vse generacije 2016–2017 je predstaviti vodilne primere organizacij, ki dejavno upravljajo varnost in zdravje pri delu ob upoštevanju staranja delavcev.

Cilj priznanj za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje 2016–2017 je bil dati priznanje podjetjem in organizacijam, ki so pokazali izjemne in inovativne metode za spodbujanje vzdržnega dela ob upoštevanju staranja delavcev, celosten pristop k upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter vseživljenjski pristop k preprečevanju tveganja in promociji zdravja za zagotovitev zdravega staranja na delu.

Agencija EU-OSHA je prejela 42 prijav iz 23 držav. Med njimi je bilo pet prijav uradnih partnerjev kampanje. Prijave so predložile različne organizacije različnih velikosti in iz različnih panog.

Prispevke je ocenila tripartitna evropska žirija, sestavljena iz predstavnikov evropskih socialnih partnerjev, Evropske komisije, malteškega organa za varnost in zdravje pri delu ter agencije EU-OSHA. Predsedoval ji je prof. Stephen Bevan z Inštituta za zaposlitvene študije. Devet prispevkov je nagradila, devet pa pohvalila, vključno s prispevki uradnih partnerjev kampanje.

Vsi nagrajeni in pohvaljeni primeri so predstavljeni v brošuri Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje 2016–2017.