You are here

Priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje

V okviru 14. natečaja za priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so del kampanje za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, se bodo podelila priznanja organizacijam, ki bodo dejavno upravljala tveganja, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu.

Agencija EU-OSHA natečaj za priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje organizira v sodelovanju z državami članicami EU kot nagrado za izjemne in inovativne prispevke k varnosti in zdravju na delovnem mestu. Priznanja se uporabljajo tudi kot platforma za izmenjavo in spodbujanje dobre prakse po vsej Evropi.

Zlasti v kampanji za obdobje 2018–2019 bi morali primeri prikazovati celostni pristop k upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter resnične izboljšave pri uporabi nevarnih kemičnih snovi in rokovanju z njimi, ki zagotavljajo varne in zdrave delovne pogoje. Neodvisna tristranska žirija bo iskala tudi ukrepe, ki so trajnostni in tudi prenosljivi.

Kako sodelovati?

Agencija EU-OSHA sprejema prijave vseh zainteresiranih organizacij in posameznikov v Evropi ter posrednikov, kot so socialni partnerji, strokovnjaki in strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri delu ter delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu.

Več informacij o natečaju in rokih za sodelovanje je na voljo v letaku o priznanjih za dobro prakso.

Prenesite si prijavni obrazec.

Prijave se najprej ocenjujejo na nacionalni ravni prek tristranske mreže. Nato se imenuje izbor nacionalnih zmagovalcev, ki sodelujejo v vseevropskem natečaju.

V primeru pomislekov ali vprašanj se obrnite na informacijsko točko agencije EU-OSHA v svoji državi.

Oglejte si nagrajene in pohvaljene primere iz kampanje za obdobje 2016–2017.