Kampanja 2016–2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije

2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Varne in zdrave delovne razmere skozi celotno poklicno življenje so dobre za delavce, posel in družbo kot celoto. To je glavno sporočilo kampanje za zdravo delovno okolje 2016–2017.

Kampanja za zdravo delovno okolje 2016–2017 ima štiri ključne cilje:

 1. spodbuditi trajnostno delo in zdravo staranje od začetka poklicnega življenja;
 2. preprečiti zdravstvene težave skozi celotno poklicno življenje;
 3. delodajalcem in delavcem zagotoviti način za upravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile;
 4. in spodbujati izmenjavo informacij in dobre prakse.

Utemeljitev

Zakaj je ta kampanja tako pomembna?

Evropski delavci se starajo. Upokojitvena starost narašča in poklicno življenje se podaljšuje.

Delo je dobro za telesno in duševno zdravje, z dobrim upravljanjem varnosti in zdravja pri delu pa se povečujeta produktivnost in učinkovitost. Demografske spremembe lahko povzročajo težave, vendar se lahko s trajnostnim poklicnim življenjem lažje spopademo s temi izzivi.

Dogodki v okviru kampanje

 • Začetek kampanje: april 2016
 • Evropska tedna varnosti in zdravja pri delu: oktober 2016 in 2017
 • Predstavitev natečaja za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje: april 2017
 • Vrh kampanje za zdravo delovno okolje: november 2017

Med celotno kampanjo bodo organizirani tudi številni manjši dogodki. Stopite v stik z nami, da boste izvedeli več o delavnicah, seminarjih in možnostih mreženja.

Kdo lahko sodeluje? Kako lahko sodelujete?

V kampanji lahko sodelujejo posamezniki in organizacije vseh velikosti iz vseh gospodarskih panog, vključno mala in srednje velika podjetja. Sodelujejo lahko:

 • vodstveni delavci, nadzorniki in delavci;
 • sindikati ter delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu;
 • strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu ter človeških virov;
 • poklicna združenja;
 • ponudniki usposabljanja in izobraževanja.

Pozivamo vas, da:

 • razdelite gradivo o kampanji;
 • organizirate dejavnosti in dogodke;
 • uporabljate orodja za obvladovanje staranja;
 • sodelujete na natečaju za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje;
 • se vključite v evropska tedna varnosti in zdravja pri delu v letih 2016 in 2017;
 • postanete uradni ali nacionalni partner kampanje;
 • spremljate kampanjo na Facebooku, Twitterju, LinkedInu in drugih družbenih omrežjih.

Praktična pomoč

Po uradnem začetku kampanje aprila 2016 bo na posebnem spletnem mestu kampanje na naslovu www.healthy-workplaces.eu na voljo številno gradivo, kot na primer:

 • poročila in študije primerov o upravljanju varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile;
 • praktični e-vodnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile;
 • predstavitve v PowerPointu, letaki, plakati in drugo gradivo;
 • informacije o natečaju za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje;
 • grafični prikazi informacij;
 • in animirani filmi.