Sporočila za javnost

21/10/2019 - 01:30
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) bo skupaj s svojo mrežo partnerjev med 21. in 25. oktobrom obeležila pomemben mejnik v kampanji Zdravo delovno okolje. Namen evropskega tedna za varnost in zdravje pri delu je ozaveščati o pomenu varnosti in zdravja na delovnih mestih ter spodbujati dejavno in participativno preprečevanje tveganj. Osrednja tema letošnjega evropskega tedna je trenutna kampanja – varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.
17/09/2019 - 01:30
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) razglasila nagrajene in pohvaljene primere organizacij, ki se z inovativnim pristopom uspešno spopadajo s tveganji, ki jih prinašajo nevarne kemične snovi, v sklopu 14. natečaja za priznanja za dobro prakso. S priznanji so odlikovane organizacije, ki so izjemno predane varnosti in zdravju pri delu ter spodbujajo prakse, ki ščitijo delavce in krepijo produktivnost.
25/06/2019 - 01:15
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pozdravlja izvajanje projekta o spletnem interaktivnem orodju za izdelavo ocene tveganja (OiRA) v multinacionalnem proizvajalcu avtomobilov Daimler. Njegov nemški oddelek za zdravje in varnost je na podlagi orodja OiRA razvil in prilagodil orodje za oceno tveganja na delovnem mestu posebej za uporabo v njihovem podjetju.

Pages

Pages