Sporočila za javnost

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometer o varnosti in zdravju pri delu je prvo orodje za vizualizacijo podatkov, ki vsebuje najnovejše informacije o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah.

Sestavljeno je iz štirih skupin kazalnikov o različnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so pristojni organi za varnost in zdravje pri delu, nacionalne strategije, delovni pogoji in statistični podatki o varnosti in zdravju pri delu. Omogoča vizualizacijo in primerjavo podatkov, ustvarjanje grafikonov in prenos poročil o posameznih temah.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policist, receptor in podiater – vsak od njih ima kronično kostno-mišično obolenje – se v študiji o najbolj razširjeni zdravstveni težavi na svetu, ki se pojavlja pri delavcih, pogovarjajo o svojih izkušnjah.

Nastopajo v nizu študij primerov, v katerih ugotavljajo, kako poteka vračanje na delo ali ostajanje na delu, ko ima človek kronično kostno-mišično obolenje, kot so bolečine v hrbtu, vratu, rokah ali nogah. Poročilo, ki analizira študije, poudarja, da je treba na dragocene delavce s kostno-mišičnimi obolenji še naprej gledati kot „na kapital, ne težave“.

28/07/2020 - 01:15
Novo poročilo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) povzema rezultate večjega projekta, ki obravnava izpostavljenost biološkim dejavnikom na delovnem mestu in povezane učinke na zdravje. Čeprav je bil projekt izveden pred pandemijo covida-19, so njegovi izsledki v luči trenutnih svetovnih razmer zelo pomembni. Rezultati se nanašajo na sektorje, kjer obstaja razlog za skrb, ranljive skupine, nastajajoča tveganja in sisteme spremljanja.
23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fizično zahtevno delo, kot je na primer ravnanje z bolniki, je pomemben dejavnik tveganja za kostno-mišična obolenja, ki so med zdravstvenimi delavci zelo razširjen vir zaskrbljenosti, bolečine v hrbtu in bolečine v zgornjih okončinah pa so težave, o katerih pogosto poročajo. Kako se spopasti s problemom kostno-mišičnih obolenj v tem sektorju?

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Novo poročilo povzema izsledke večletnega projekta agencije EU-OSHA, v okviru katerega so bile proučene raziskave, politike in praksa na področju preprečevanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj in katerega namen je podpreti razvoj strategij za reševanje te pereče problematike, ki ogroža varnost in zdravje delavcev v Evropi.

Pages

Pages