You are here

Sporočila za javnost

25/06/2019 - 01:15

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pozdravlja izvajanje projekta o spletnem interaktivnem orodju za izdelavo ocene tveganja (OiRA) v multinacionalnem proizvajalcu avtomobilov Daimler. Njegov nemški oddelek za zdravje in varnost je na podlagi orodja OiRA razvil in prilagodil orodje za oceno tveganja na delovnem mestu posebej za uporabo v njihovem podjetju.

29/11/2018 - 01:45

Agencija EU-OSHA v novem poročilu objavlja ugotovitve večjega dvoletnega projekta za predvidevanje učinkov digitalizacije na varnost in zdravje pri delu v EU. Končni rezultati tega projekta za predvidevanje poudarjajo razvoj tehnologij, ki temeljijo na IKT, morebitni učinek teh tehnologij na naravo in organizacijo dela ter izzive in priložnosti za varnost in zdravje pri delu, ki jih lahko prinesejo.

26/06/2018 - 01:30

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) objavlja imena uradnih medijskih partnerjev kampanje, ki se bodo pridružili njeni vseevropski kampanji s področja varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. Podpora teh partnerjev je ključna za uspeh kampanje, partnerji pa imajo v zameno različne ugodnosti in priložnosti.

Pages