Overzicht van succesvolle benchmarkinginitiatieven op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) definieert benchmarking als 'een gepland proces dat organisaties in staat stelt hun gezondheids- en veiligheidsprocessen en prestaties op dit gebied onderling te vergelijken om zo te leren op welke manier het aantal ongevallen en gevallen van slechte gezondheid kan worden teruggedrongen, de naleving van wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid kan worden verbeterd en/of de kosten van naleving kunnen worden verlaagd'. Uitgaande van deze definitie was dit project hoofdzakelijk erop gericht na te gaan welke benchmarkingregelingen voor veiligheid en gezondheid op het werk er bestaan op sectoraal, lidstaat- of Europees niveau. In het onderzoek worden tevens de voordelen en de beperkingen van dergelijke regelingen beoordeeld en de belangrijkste factoren en obstakels voor hun succes geïdentificeerd.

Downloaden in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |