De circulaire economie en veiligheid en gezondheid: de rol van digitalisering in de circulaire economie en implicaties voor de veiligheid en gezondheid op het werk tot 2040

Keywords:

Een overgang naar een circulaire economie is essentieel voor de toekomstige duurzaamheid van de EU. Voor een effectieve transitie naar een circulaire economie zijn digitale technologieën van groot belang. Zowel de digitalisering van de werkplek als de overgang naar circulariteit bieden kansen en uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk waarmee bij deze transitie rekening moet worden gehouden.

In deze beleidsnota worden de rol van digitalisering in een circulaire economie en de mogelijke effecten daarvan op de veiligheid en gezondheid op het werk onderzocht aan de hand van vier scenario’s voor de circulaire economie in 2040. Er wordt ingegaan op kwesties die in alle vier de scenario’s aan de orde zijn, zoals informatievoorziening en gegevensuitwisseling, arbeidsflexibiliteit, werk onder het opleidingsniveau en risico’s met betrekking tot screening van en toezicht op werknemers.

Tot slot behandelt het artikel de uitdagingen die het beleid ten aanzien van digitale technologieën met zich meebrengt in de transitie naar een circulaire economie waarin veiligheid en gezondheid op het werk gewaarborgd zijn.

Downloaden in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp