foresight cover

Samenvatting — Verkennende studie over de gevolgen van de circulaire economie voor veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

Fase 1: Macro-scenario’s

De overgang naar een circulaire economie is van essentieel belang voor het bereiken van koolstofneutraliteit in de EU in 2050 en zorgt tegelijkertijd voor duurzame groei en hoogwaardige banen.

In het verkenningsproject van EU-OSHA wordt onderzocht hoe inspanningen voor de verwezenlijking van een circulaire economie in de periode tot 2040 op verschillende sectoren zullen uitwerken en welke gevolgen dit kan hebben voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

In het desbetreffende verslag — fase 1 van het project — worden vier toekomstscenario’s geschetst die als uitgangspunt dienen voor een debat over potentiële risico’s en kansen. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de gevolgen van digitalisering, een belangrijke factor die kan bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, en aan het effect op de afvalsector, die hoe dan ook een cruciale rol zal spelen in de circulaire economie van de toekomst.

De uitwerking van de scenario’s zal worden voortgezet in fase 2 van het project, die erop is gericht de scenario’s te verspreiden en fijner af te stellen via dialoog en workshops met belanghebbenden.

Downloaden in: de | en | fr | pt |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp