De circulaire economie en veiligheid en gezondheid: mogelijke implicaties voor toekomstige werkplekken in afvalbranche

Keywords:

Een duurzame toekomst bestaat niet zonder een circulaire economie, die is gebaseerd op het minimaliseren van afvalstromen en het gebruik van afvalstoffen als hulpbronnen. Dit heeft echter implicaties voor de afvalbranche, en met name voor de veiligheid en gezondheid op het werk van werknemers.

In deze beleidsnota wordt aan de hand van vier scenario’s voor de circulaire economie onderzocht hoe de toekomst er voor de afvalbranche in 2040 uit gaat zien. Er worden problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk beschreven die zich in alle vier de scenario’s voordoen, maar ook uitdagingen en kansen bij de automatisering van afvalprocessen, het gebruik van robotica en de (snel) veranderende regelgeving.

In de nota wordt ook gekeken hoe problemen kunnen worden opgelost om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Ook wordt belicht hoe andere kwesties, zoals nieuwe materialen in de afvalstroom, werk onder het opleidingsniveau of overdreven vertrouwen op geautomatiseerde processen, eveneens risico’s kunnen inhouden voor werknemers in de afvalbranche. en waarom regelgeving, normalisatie en documentatie van doorslaggevend belang zijn voor veiliger en gezonder werken.

Downloaden in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp