Pavojingų medžiagų valdymas
Poveikis
Poveikis
Ypatingos rizikos se...
Ypatingos rizikos sektoriai
Poveikis sveikatai
Poveikis sveikatai

Ypatingos rizikos sektoriai info

Pavojingų cheminių medžiagų yra visuose sektoriuose – nuo tradicinių žemės ūkio, gamybos ar statybos iki naujų ir besiformuojančių sektorių, tokių kaip perdirbimas ar priežiūra namuose. Dėl naujų technologijų, sektorių plėtros ir darbo organizavimo tvarkos pokyčių cheminių medžiagų žalos rizika gali didėti. Apie darbą su pavojingomis medžiagomis pranešta įvairiuose sektoriuose (proc. išraiška)

62Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 52Gamyba 51Statybos, atliekų tvarkymas, vandens ir elektros energijos tiekimas

Konkrečioms darbuotojų grupėms kylanti rizika info

Tam tikroms darbuotojų grupėms pavojingos medžiagos darbe gali kelti didesnį pavojų, nes jie neturi patirties, nėra tinkamai informuoti arba yra fiziškai labiau pažeidžiami. Didesnis pavojus tai pat gali kilti žmonėms, kurie dirba laikinai arba neoficialiai. Kiti darbuotojai tam tikru metu taip pat gali būti pažeidžiami dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, vykdydami neįprastas labai rizikingas užduotis, kaip antai techninės priežiūros darbai.

Moterys
Jauni darbuotojai
Darbuotojai migrantai
Laikinai arba neoficialiai dirbantys asmenys
Tinkamai neapmokyti ar neinformuoti darbuotojai

Kancerogenai info

Daugiausia mirtinų profesinių ligų ES sukelia kancerogenų poveikis darbo vietoje. Daugelio šių mirčių galima išvengti. ES teisės aktuose nustatytos konkrečios ES darbuotojus saugančios nuostatos: pagal Kancerogenų ir mutagenų direktyvą darbdaviai turi įvertinti kancerogenų arba mutagenų poveikį ir jo vengti arba jį sumažinti. EU-OSHA yra viena iš šešių Su kancerogenais susijusių veiksmų gairių iniciatyvą remiančių partnerių.

Maždaug 1,6 mln. Kasmet Europoje vėžys nustatomas maždaug 1,6 mln. darbingo amžiaus žmonių

Daugiau kaip 120 000 žmoniųApskaičiuota, kad ES dėl kancerogenų poveikio darbe daugiau kaip 120 000 žmonių per metus pradeda vystytis vėžys

80 000 darbuotojų Dėl kancerogenų poveikio darbe kiekvienais metais miršta apie 80 000 darbuotojų

Maždaug 53 proc. visų su darbu susijusiųMaždaug 53 proc. visų su darbu susijusių mirčių priežastis yra kancerogenai

Kasmet patiriama 2,4 mlrd. EUR Dėl kancerogenų poveikio darbe visoje Europoje kasmet patiriama 2,4 mlrd. EUR tiesioginių išlaidų

 

Privalumai info

Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas darbo vietoje yra naudingas kiekvienam. Aktyvus, integracinis saugos ir sveikatos valdymas suteikia įmonei daugiau konkurencingumo, pavyzdžiui, padidindamas našumą.

  1. Geresnė darbuotojų sveikata
  2. Mažiau nedarbingumo dėl ligos atvejų
  3. Mažesnės išlaidos kontrolės priemonėms, asmeninės apsaugos priemonėms ir sveikatos priežiūrai
  4. Sutaupoma lėšų, skirtų apsaugai nuo gaisro ir sprogimo
  5. Mažesnės atliekų šalinimo sąnaudos
  6. Geresnis įvaizdis tarp klientų ir vartotojų

Poveikis sveikatai

Sveikatos sutrikimai, kurių gali kilti dirbant su pavojingomis medžiagomis, yra labai įvairūs: tai ir nedidelis akių ir odos dirginimas, ir sunkūs padariniai, pavyzdžiui, apsigimimai ir vėžys. Padariniai gali pasireikšti staiga arba ilgainiui, o kai kurios medžiagos gali turėti kaupiamąjį poveikį.

Odos ligos
Alergijos
Kvėpavimo takų ligos
Vėžys
Reprodukcijos sutrikimai ir apsigimimai
Smegenų ir nervų sistemos pažeidimas
Apsinuodijimas

Prevencijos priemonės info

Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų, pirmiausia reikia įvertinti riziką. Tuomet reikia imtis veiksmų, kurie padėtų pašalinti arba kuo labiau sumažinti kylančią riziką. Europos Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojama darbuotojų apsauga, nustatytas priemonių, kurių darbdaviai turi imtis, kad galėtų kontroliuoti pavojingų medžiagų keliamą riziką, eiliškumas.

Pavojingų medžiagų šalinimas
Pakeitimas mažiau pavojingomis medžiagomis, cheminiais produktais ar procesais
Techninės priemonės, pvz., išnaudojimas
Organizacinės priemonės, pavyzdžiui, darbo vietų atskyrimas
Asmeninės apsaugos priemonės

Pavojingų medžiagų valdymas info

Beveik visose darbo vietose galima rasti pavojingų medžiagų. Milijonai darbuotojų visoje Europoje susiduria su skysčiais, dujomis ar kietaisiais elementais, kurie kelia riziką darbuotojų sveikatai ar saugai.

Prevencijos kultūra
Rizikos vertinimas
Prevencijos priemonės
Priemonės ir rekomendacijos
Teisės aktai

Close
Infographic image
Konkrečioms darbuoto...
Konkrečioms darbuotojų grupėms kylanti rizika
Kancerogenai
Kancerogenai
Privalumai
Privalumai
Prevencijos priemonės