Pagalba užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą. Europos darbo inspekcijų sankcijų ir standartizuotų priemonių sistemos

Keywords:

Skatinant laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių labai svarbų vaidmenį atlieka darbo inspekcijos. Esminiai darbo vietos pokyčiai, kuriuos lėmė naujos technologijos ir nauja darbo tvarka, paskatino diskusijas apie darbo inspekcijų vaidmenį šiame kintančiame darbo pasaulyje.

Šiame diskusijoms skirtame dokumente apžvelgiamas darbo inspekcijų darbas ir skirtingos sankcijų sistemos ES. Jame aprašoma, kaip darbo inspektoriai turėtų skatinti įmones griežčiau laikytis taisyklių, pabrėžiant, kad vykdant patikrinimus įmonėse svarbu stengtis įtikinti laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų vykdymą.

Dokumente taip pat pabrėžiamas darbo vietos saugumo standartinio vertinimo poreikis ir siūlomos vertinimo priemonės.

Atsisiųsti in: en