Įspėjamieji ir apsaugos metodai, taikomi nustatant profesines ligas ES

Keywords:

Šioje ataskaitoje pristatomi didelio įspėjamųjų ir apsaugos metodų, taikomų siekiant nustatyti naują darbuotojų sveikatai kylančią riziką ir su darbu susijusias ligas, projekto rezultatai.

Išnagrinėti Europos Sąjungoje (ir kai kuriais atvejais už jos ribų) taikomi metodai; išanalizavus 12 įspėjamųjų ir apsaugos sistemų bei pasikonsultavus su ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais, parengtos tokių stebėjimo sistemų nustatymo ir tobulinimo rekomendacijos.

Šie tyrimai padės geriau suprasti tinkamai veikiančius įspėjamuosius ir apsaugos metodus ir būdus, kaip jie gali padėti formuoti politiką ir įrodymais paremtą naujų profesinių ligų prevenciją.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema