Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencija ir didėjanti darbo jėgos įvairovė. Rizikos veiksniai dirbančioms moterims, migrantams ir LGBTI

Keywords:
Šioje ataskaitoje analizuojamas kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų paplitimas ir susiję fiziniai, psichosocialiniai, individualūs ir organizaciniai rizikos veiksniai trijose darbuotojų grupėse: dirbančių moterų, migrantų ir LGBTI. Joje aptariama, kodėl šių grupių darbuotojai dažniau nei kiti darbuotojai susiduria su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų rizikos veiksniais ir skundžiasi sveikatos sutrikimais, įskaitant raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus.
Duomenys iš pokalbių su ekspertais, tikslinių grupių su darbuotojais ir nuodugnios atvejo tyrimų analizės papildo ir patikslina šiuo metus turimus įrodymus.
Galiausiai pateikiamos rekomendacijos, kaip valdyti riziką ir vykdyti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevenciją kiekvienoje iš šių grupių.
Atsisiųstiin: en