Nyderlandai. Mažinamas pavojingų dulkių poveikis darbuotojams ariamosios žemdirbystės sektoriuje

Keywords:
2018–2019 m. Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai
Apdovanota organizacija 

Ūkio darbuotojai gali patirti pavojingų kristalinio silicio dioksido dulkių iš dirvožemio poveikį, keliantį riziką sveikatai.

Nedidelė Nyderlandų ūkio įmonė „Mansholt BV“, bendradarbiaudama su sektoriaus darbuotojų sveikatos įstaiga „Stigas“, išsprendė su dulkių poveikiu susijusią problemą rūšiuojant bulves, įgyvendindama įvairias bendras technines ir organizacines priemones, kad sumažintų dulkes. Siekiant paskirstyti išlaidas ilgesniam laikotarpiui, įranga ir procesai buvo pakeisti palaipsniui, nupirktas siurblys ir elektrinis šakinis krautuvas, padedantys išvengti dyzelinių variklių išmetamų dujų poveikio patalpoje, o darbuotojai aktyviai padėjo nustatyti ir įgyvendinti sprendimus.

Veiksmai, kurių ėmėsi ūkio įmonė „Mansholt BV“ – geras pavyzdys, kaip nedaug išteklių turinčios įmonės gali iš tiesų pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

Atsisiųsti in: en | is | nl |