Darbo inspektorių įžvalgos apie didelės rizikos profesijas ir sektorius Europoje: EU-OSHA ir SLIC tyrimas

Keywords:

Kadangi darbo pasaulis toliau keičiasi, reikia naujo požiūrio į dabartines darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) problemas, o pirminius duomenis būtina rinkti tiesiogiai iš šaltinio. Preliminarūs novatoriško EU-OSHA ir Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto (SLIC) tyrimo, kuriame pasitelkiama darbo inspektorių patirtis, rezultatai yra svarbus žingsnis į priekį.

Duomenys parodo didelės rizikos profesijas ir sektorius, suteikia įžvalgų, kurias galima panaudoti didinant informuotumą, užtikrinant veiksmų tikslingumą ir suteikiant žinių mokymams. Be to, išvados gali padėti nustatyti dėmesio reikalaujančias sritis ir veiksmingas rizikos, su kuria susiduria darbuotojai, mažinimo priemones. Taip pat atkreipiamas dėmesys į darbo inspektorių vaidmenį COVID-19 pandemijos metu.

Atsisiųsti in: en