Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios sveikatos priežiūros darbuotojų sveikatos problemos

Keywords:

Vykdydama svarbų projektą, kurio tikslas – kaupti žinias apie biologinius veiksnius darbo vietoje, EU-OSHA ištyrė sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams kylančią riziką dėl tokių veiksnių poveikio. Šiame diskusijoms skirtame dokumente išdėstoma tai, kas nustatyta atlikus dokumentų ir duomenų analizę ir surinkus duomenis, taip pat iš pokalbių ir diskusijų tikslinėse grupėse su ekspertais ir sveikatos priežiūros darbuotojais.

Diskusijoms skirtame dokumente išvardijamos šiam sektoriui svarbios poveikio rūšys, poveikis sveikatai, poveikio būdai ir atsirandantys pavojai. Jame nagrinėjama darbuotojų grupė, kuriai kyla ypatinga rizika, ir klausiama, kokiomis politikos priemonėmis galima siekti sistemingesnio požiūrio į rizikos valdymą.

Atsisiųsti in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |