ES ir valstybių narių visuomenės ir darbo jėgos senėjimo klausimams spręsti skirtos politikos, strategijų ir programų analizė

Keywords:

Čia rasite pagrindinę informaciją apie EU-OSHA analitinę ataskaitą, kurioje aptariamos ES ir nacionaliniu lygmenimis taikomos politinės priemonės ir veiksmai, kuriais siekiama spręsti klausimus, susijusius su Europos visuomenės senėjimu. Joje trumpai pristatomi veiksniai, turintys įtakos politikos formavimui, ir iššūkiai, su kuriais susiduria politikos formuotojai, siekdami pailginti profesinį gyvenimą ir padidinti vyresnių darbuotojų įsidarbinimo galimybes. Be to, joje nagrinėjama tarptautinių ir nacionalinių veiksnių įtaka politikos formavimui ir apibendrinama padėtis šalies lygmeniu, taip pat apžvelgiama dabartinė ES teisinė ir politikos sistema. Taip pat pateikiama pasiūlymų būsimam politikos formavimo procesui.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema