Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla. Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER) duomenys

Keywords:

Sparčiai kintančiame apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) kylančių pavojų yra be galo daug. Tai, be kita ko, ergonominė rizika, temperatūra ir oro teršalai, paslydimai, suklupimai, kritimai, pavojingos medžiagos ir rizika saugai, taip pat psichosocialinė rizika, įskaitant nuolatinį darbą su klientais, didelį darbo krūvį ir laiko trūkumą, kai piko metu darbą reikia atlikti greitai.

Šioje EU-OSHA ataskaitoje aptariamos konkretiems sektoriams skirtos priemonės, kuriomis siekiama gerinti rizikos valdymą, įskaitant darbuotojų dalyvavimą, taip pat COVID-19 pandemijos poveikis.  

Skaitykite ataskaitą „Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla. Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER) duomenys“ 

Peržiūrėkite visus sektoriaus apklausos rezultatus ESENER duomenų vizualizacijoje 

Atsisiųsti in: en