psychosocial_risks_low_socioeconomic_status_summary_en

Sažetak Izloženost psihosocijalnim rizicima i posljedice za mentalno zdravlje europskih radnika s niskim socioekonomskim statusom

Keywords:

U promjenjivom okružju tržišta rada uočava se porast uzročnika stresa koji negativno utječu na mentalno zdravlje. U ovom se pregledu razmatraju psihosocijalni rizici i štetne posljedice za mentalno zdravlje europskih radnika s niskim socioekonomskim statusom. U njemu se pandemija bolesti COVID-19 i digitalizacija ističu kao snažni vanjski trendovi koji utječu na prisutnost psihosocijalnih rizika i mentalno zdravlje na radnom mjestu za tu konkretnu skupinu radnika. 

U pregledu se iznosi 10 dobrih praksi poduzeća i dionika, s pomoću kojih se smanjuje opseg štetnih posljedica za zdravlje radnika s niskim socioekonomskim statusom. Rezultati služe kao temelj za smjerove budućeg istraživanja kao i za prijedloge smjernica politike za bolje upravljanje psihosocijalnim rizicima i njihovu prevenciju za skupinu radnika s niskim socioekonomskim statusom.

Preuzimanje in: el | en | sk |

Dodatne publikacije o ovoj temi