Telework_ post_COVID.pdf.jpeg

Reguliranje rada na daljinu u Europi nakon bolesti COVID-19

Keywords:

Pandemija bolesti COVID-19 prisilila je mnoga poduzeća da uvedu rad na daljinu. Čini se da će i nakon pandemije mnogi nastaviti raditi na daljinu, pa se stoga preispituju mjere za zaštitu zdravlja i dobrobiti radnika.

U ovom se izvješću analizira kako je rad na daljinu bio uređen na razini EU-a i na nacionalnoj razini prije pandemije bolesti COVID-19, razmatraju se zakonodavne odredbe, uvjeti zapošljavanja i rada, pitanja sigurnosti i zdravlja na radu, kao i ravnoteža poslovnog i privatnog života. Raspravlja se i o ulozi kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga.

Zaključno, u izvješću se razmatraju izmjene zakonodavstva i inicijative pokrenute kao odgovor na pandemiju kako bi se pružile informacije potrebne za učinkovit pristup reguliranju rada na daljinu u EU-u u vremenu nakon bolesti COVID-19.

Preuzimanje in: bg | el | en | et | fr | hr | hu | lt | nl |

Dodatne publikacije o ovoj temi