Sigurnost i zdravlje na radu u Europi: stanje i trendovi 2023.

Keywords:

U izvješću se opisuje stanje sigurnosti i zdravlja na radu u EU-u te se iznose trenutačni trendovi i kretanja. U njemu se koriste podatci prikupljeni u okviru aktivnosti Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu „Informacijski sustav EU-a za sigurnost i zdravlje na radu” te se kombiniraju kvantitativni pokazatelji s objašnjenjima i analitičkim opisima.

Izvješće obuhvaća trendove u proteklih 10 do 25 godina, ovisno o dostupnosti pouzdanih podataka i metodološkim poteškoćama. Uzimaju se u obzir i relevantni kontekstualni čimbenici i infrastrukture za sigurnost i zdravlje na radu. Naposljetku, zaključuje se pregledom poboljšanja, stagniranja i nejasnih kretanja te područja koja izazivaju zabrinutost. 

Preuzimanje in: en