Budućnost sektora (e-)maloprodaje sa stajališta sigurnosti i zdravlja na radu

Keywords:

E-maloprodaja, koja i dalje raste, sektor je koji predstavlja izazov, na primjer, u smislu visokih očekivanja potrošača i njihove potražnje.

Postali su dobro poznati teški radni uvjeti povezani s ovim sektorom kao rezultat velike vrijednosti koju poslodavci pridaju učinkovitosti — kao što su dugo radno vrijeme i velika brzina odabira.

U ovom članku ispituju se implikacije za sigurnost i zdravlje s kojima se suočavaju radnici u sektoru e-maloprodaje te se razmatra što se čini kako bi se dobro upravljalo njihovom sigurnošću i zdravljem.

Preuzimanje in: bg | el | en | es | fr | hu | is | sv |