Predviđanja novih i nadolazećih rizika za sigurnost i zdravlje na radu koji su povezani s digitalizacijom u razdoblju do 2025

Keywords:

U ovom izvješću predstavljeni su konačni rezultati velikog projekta predviđanja kretanja u području digitalnih tehnologija i posljedičnih promjena s obzirom na to gdje, kada i kako se posao obavlja.

Potencijalni učinak tih promjena na sigurnost i zdravlje na radu u razdoblju do 2025. razmatrao se u okviru četiriju scenarija razvijenih u tu svrhu.

Svaki scenarij sadržava različite izazove i prilike u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Istraživanje će pomoći čitateljima da bolje razumiju moguće utjecaje digitalizacije na sigurnost i zdravlje radnika u Europskoj uniji, a može poslužiti i pri razvoju strategija otpornijih na te promjene u području rada, sigurnosti i zdravlja na radu.

Preuzimanje in: en