E-činjenica 73.: Nanomaterijali u sektoru zdravstvene skrbi: rizici na radu i prevencija
19/06/2013 Vrsta: E-facts 14 stranice

E-činjenica 73.: Nanomaterijali u sektoru zdravstvene skrbi: rizici na radu i prevencija

Keywords: Opasne tvari , Emerging risks, Health Care, Nanomaterijala, Procjena rizika

U ovoj e-činjenici objašnjava se na koji se način radnici mogu susresti s proizvedenim nanomaterijalima prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na radnom mjestu. Pružaju se informacije o specifičnim rizicima na radu i načinima prevencije izlaganja tim materijalima.

Preuzimanja
download

Dodatne publikacije o ovoj temi