Digitalizacija i sigurnost i zdravlje na radnom mjestu – istraživački program EU-OSHA-e

Keywords:

Ova brošura sadrži sažetak rada Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) na digitalizaciji i sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući i projekt o predviđanjima, glavni pregled uvjeta za zdravlje i sigurnost na radu i kampanju za zdrava radna mjesta. Istražuje mogućnosti koje pruža digitalizacija i način na koji oblikuje poslovne živote te sigurnost i zdravlje radnika. Isto tako razmatra i izazove za sigurnost i zdravlje na radu i način na koji se mogu obraditi kako bi se povećale mogućnosti digitalne tehnologije, uključujući poboljšanje radnih uvjeta.

Digitalizacija brzo mijenja svijet rada. Cilj istraživačkog programa EU-OSHA-e jest pružiti oblikovateljima politika, istraživačima i radnim mjestima pouzdane informacije o mogućim učincima na sigurnost i zdravlje tako da mogu poduzeti pravovremene i učinkovite radnje kako bi osigurali sigurnost i zdravlje radnika.

Preuzimanje in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sv |