Work-related musculoskeletal disorders summary

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: fra forskning til praksis. Hvad er lektien?

Keywords:
Til trods for en lang række initiativer til forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, er denne lidelse fortsat udbredt i hele EU. Denne rapport sammenfatter resultaterne af et omfattende projekt, der har til formål at undersøge årsagerne hertil og identificere mangler på politikniveau og i gennemførelsen af effektive foranstaltninger på arbejdspladsen.
Projektet bestod af tre dele: en sonderende litteraturgennemgang, en analyse af 142 nationale politikbaserede initiativer og en kvalitativ forskningsundersøgelse, der har til formål at identificere, hvordan muskel- og skeletbesvær håndteres på arbejdspladserne i praksis. Ved at samle resultaterne fra disse tre dele lykkes det i rapporten at identificere hindringer og succeskriterier for håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og at fremsætte en række anbefalinger til anvendelse på politikniveau og på arbejdspladsen.
Download in: en