Tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygemelding på grund af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med psykosociale risici på arbejdspladsen

Keywords:

Muskel- og skeletbesvær er et af de hyppigst indberettede sundhedsproblemer blandt arbejdstagere, og det tegner sig for en betydelig del af sygefraværet.

I denne artikel undersøges det, hvilken indflydelse de psykosociale risici har, når man skal vende tilbage til arbejdspladsen med muskel- og skeletbesvær. Konklusionen er, at de faktorer, der er vigtige for en vellykket tilbagevenden til arbejdspladsen, omfatter en helhedsorienteret risikovurdering af de fysiske og psykosociale risici, et program for tilbagevenden til arbejdet, inddragelse af medarbejderen i
processen og et positivt og støttende arbejdsmiljø.

I artiklen fastlægges der principper for god praksis for vellykket tilbagevenden til arbejdspladsen, illustreret med eksempler på god praksis.

Download in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |