Digitaliseringen af arbejdslivet: Psykosociale risikofaktorer og arbejdsrelateret muskel- og knoglebesvær

Keywords:

Digitaliseringen af økonomien har ændret arbejdets karakter gennem distancearbejde, platformsarbejde og mobilt arbejde baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Da covid-19-pandemien ramte, begyndte flere og flere europæere at arbejde hjemmefra, efterhånden som der blev indført regler om fysisk distancering.

Denne artikel ser nærmere på, hvordan digitaliseringen påvirker arbejdstagerne i Europa, og hvilken indvirkning den har på risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø (f.eks. jobbelastning, arbejdsbyrde, balance mellem arbejdsliv og privatliv) og fysiske risikofaktorer (f.eks. rutineopgaver, arbejdsstilling) for arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Den omhandler også forebyggelse af sådanne lidelser og fremme af sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Download in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |