Overordnet konklusion – Muskel- og skeletbesvær og psykosociale risikofaktorer på arbejdspladsen — statistisk analyse af EU-undersøgelsesdata

Keywords:

I denne rapport præsenteres en begrebsramme for forklaring af arbejdsrelaterede risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær og psykisk velbefindende. Data fra den seneste europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) og fra den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) analyseres for at fastslå, hvordan den enkelte arbejdstagers jobkarakteristika (såsom biomekaniske og psykosociale faktorer) og virksomhedernes arbejdsmiljøpraksisser hænger sammen med muskel- og skeletbesvær og trivsel.

I rapporten konstateres det, at visse psykosociale faktorer indvirker kraftigt på muskel- og skeletbesvær og trivsel. Herudfra formuleres en række anbefalinger, der navnlig tager sigte på holistiske risikovurderinger som et middel til at mindske negative sundhedsresultater på arbejdspladsniveau.

Download in: en