Sammendrag - Arbejdstagernes deltagelse i at forebygge risici for muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen

Keywords:

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær har negative konsekvenser for millioner af europæiske arbejdstageres sundhed og for produktivitet og omkostninger i virksomheder i alle sektorer. Arbejdstagerne er nøglen til at løse disse afgørende spørgsmål.

I denne rapport foreslås der metoder til aktivt at inddrage arbejdstagere i at forebygge muskel- og skeletbesvær. Den indeholder praktiske eksempler og casestudier fra arbejdspladser, hvor arbejdstagerne med held har deltaget i at bekæmpe muskel- og skeletbesvær. Rapporten redegør også for de faktorer og betingelser, der er nødvendige for effektivt at inddrage arbejdstagerne.

Rapporten tilbyder organisationer, herunder små virksomheder, og politiske beslutningstagere rådgivning og vejledning i, hvordan de kan håndtere risiciene og foretage deltagerbaserede interventioner vedrørende muskel- og skeletbesvær.

Download in: en | es | fr | hr | is | it | lt | mt | nl | pt | sk | sl |

Yderligere publikationer om dette emne